*πŸŒ• 6 LITTLE🌱STORIES*

            -----:-:-:-:-:-----
                    🌾
                  { 1 }
ONCE, All villagers decided to pray for rain, on the day of prayer all the People gathered but only one boy came with an umbrella.
                    πŸ‘‡
                  That's
                *FAITH*

             -----------------
                    🌾
                   { 2 }
WHEN You throw a baby in the air, she laughs because she knows you will catch her.
                    πŸ‘‡
                 That's
               *TRUST*

              -----------------
                    🌾
                   { 3 }
EVERY Night we go to bed, without any assurance of being alive the next
Morning but still we set the alarms  to wake up.
                    πŸ‘‡
                 That's
                *HOPE*

              ----------------
                    🌾
                   { 4 }
WE Plan big things for tomorrow in spite of zero knowledge of the future.            
                    πŸ‘‡
                  That's
          *CONFIDENCE*

              -----------------
                     πŸŒΎ
                    { 5 }
WE See the world suffering.
But still we get Married.          
                    πŸ‘‡
                  That's
                 *LOVE*

             ------------------
                     πŸŒΎ
                    { 6 }
On an Old Man's shirt was written a cute sentence
'I Am Not 60 Years Old.., I Am Sweet 16 with 44 years Experience.'
                     πŸ‘‡.
                   That's
              *ATTITUDE*

Dont read alone pass it*

☺πŸ˜ŠπŸ˜€πŸ˜πŸ˜‚πŸ˜ƒπŸ˜„πŸ˜…πŸ˜†πŸ˜‡